Complex

Foto aangeboden door Jan Tuijp.

EVC heeft 4 velden:
A-veld
Aan de rechterzijde als je het complex oploopt. Kunstgrasveld met wedstrijdverlichting, voor training en wedstrijden.
B-veld
Aan de linkerzijde als je het complex komt oploopt. Dit is een veld met wedstrijdverlichting, geschonken door het VSB-fonds. Dit veld wordt sinds het seizoen 2023-2024 gebruikt door FC Volendam.
C-veld
Trainingsveld achter de kantine/linkerzijde van de sporthal.
D-veld
Veld aan de rechterzijde van de sporthal.

Wedstrijden van O8- t/m O11-pupillen worden op kwart of halve velden gespeeld. We spreken dan van “voor” en “achter”, waarbij “voor” het deel van het veld is dat het dichtst bij de kantine ligt.

Op iedere wedstrijddag staan de wedstrijden op het televisiescherm in de beheerdersruimte vermeld. Op het scherm staan het tijdstip van aanvang, kleedkamerindeling en speelveld.

Een luchtfoto van het complex vlak voor de opening in augustus 1978.

Een luchtfoto van het oude complex achter de toenmalige Ambachtsschool, nu SG De Triade. Foto is van 15 mei 1932.