Visie en Missie EVC

Missie:
EVC is een familievereniging waar ambitie en recreatie hand in hand gaan en biedt leden, spelers, vrijwilligers en supporters een sportieve en veilige omgeving waar plezier en sportiviteit voorop staan. Onze vereniging is een ontmoetingsplaats waar normen en waarden gelden en waar iedereen respectvol met elkaar omgaat. Spelende leden krijgen de mogelijkheid om op zijn of haar niveau het maximale te bereiken met als uitgangspunt plezier, passie en respect.

Daarnaast biedt de vereniging haar leden de mogelijkheid om vanuit laagdrempeligheid en een hechte verenigingsstructuur inhoud te geven aan het verenigingsleven. EVC hanteert een solide financieel beleid waarbij uitgaven in gezonde verhouding staan tot de inkomsten uit contributie, sponsoring en kantineopbrengsten.

Visie:
EVC  wil binnen de
samenleving van de gemeente Edam-Volendam en daarbuiten een toonaangevende vereniging zijn waar voetbal voor jong en oud op verantwoorde wijze zowel recreatief als prestatiegericht uitgeoefend kan worden.

Een vereniging waar een ieder met plezier naar toe gaat, zich thuis voelt ewaar leden en vrijwilligers gewaardeerd worden en met trots hun steentje bijdragen met als uitgangspunt een positieve clubcultuur. Het bestuur van EVC is betrokken, aanspreekbaar, zorgt voor een transparante verenigingsstructuur en voert een duidelijk beleid.

Elke speler moet ongeacht zijn of haar niveau, tevreden en met plezier kunnen terug kunnen kijken op zijn of haar tijd in de jeugdopleiding en/of bij de senioren bij EVC. Door een goede begeleiding moet het voor alle jeugdleden mogelijk zijn om door te groeien naar een seniorenteam. Een goede balans tussen recreatief en prestatief voetbal is daarom essentieel.

Wij streven er naar om voor al onze teams trainers en begeleiders te rekruteren, die passen bij het ambitieniveau van het betrokken team. De vereniging stimuleert trainers en begeleiders om opleidingen en cursussen te volgen die bijdragen aan het begeleidingsniveau op technisch en sociaal vlak.

Centraal in het jeugdbeleid staat de jeugdopleiding. Naast de begeleiding van jeugdspelers is het belangrijk dat het beleid bijdraagt aan de continuïteit van de vereniging.

In de voetbalkantine ontmoeten leden en supporters elkaar in een gezellige ambiance. Een plek waar jong en oud graag komen.