Kantinedienst

EVC stelt vrijwilligerswerk verplicht voor elk lid of ouder (Zie vrijwillersbeleid ). Sinds seizoen 2018/19 worden alle seniorleden en ouders van jeugdleden ingedeeld voor kantinedienst. De ervaringen hiermee zijn in het algemeen positief. Veel mensen vinden het best leuk om een keer in de kantine te staan. Het bestuur is verantwoordelijk voor de indeling van de kantinediensten.
 
Bij de kantinedienst-indeling worden seniorleden en de ouders van elk kind in principe één keer per voetbalseizoen ingedeeld. Ouders met meerdere kinderen worden voor elk kind ingedeeld. Dus bij 3 voetballende kinderen, wordt u ook 3 keer ingedeeld. Let op: Dit is anders dan voorgaande jaren. Helaas kunnen we de stelregel dat je bij meerderen kinderen slechts 1 keer ingedeeld wordt, niet meer handhaven, door een teruglopend aantal leden.
 
Leiders worden vrijgesteld. Per voetbalseizoen wordt in een rooster bijgehouden wie is uitgenodigd. Gemiddeld zal elk team vier keer per seizoen kantinedienst doen.
 
Een kantinedienst duurt circa 3 – 4 uur. Indien je op de genoemde datum niet kan, verzoekt EVC je om zelf een vervanger te regelen. Denk er daarbij ook aan dat je aan EVC doorgeeft wie het van je overneemt, zodat diegene later niet nogmaals wordt gevraagd. U ontvangt per e-mail een bericht wanneer u bent ingedeeld.
 
Voor vragen of opmerkingen, kunt u mailen naar: kantinedienst.evc.edam@gmail.com