Vrijwilligersbeleid

EVC is een gezonde, levendige vereniging die een belangrijke plaats inneemt in de Edamse gemeenschap. Veel Edammers voetballen bij ons, of hebben bij ons gevoetbald.

Er zijn vele vrijwilligers actief binnen de club; bestuursleden, jeugdcommissie, kantinemedewerkers, websitemedewerkers, mensen die groot onderhoud verrichten, mensen die het dagelijks onderhoud verzorgen. Trainers, leiders, scheidsrechters, coördinatoren. Sommigen doen hun werk zichtbaar voor iedereen, anderen staan nooit in de schijnwerpers. Er zijn mensen die vele uren per week aan de club besteden, er zijn mensen die het bij een paar uur per maand of bij een keer of 2 per jaar een  paar uurtjes houden. Al deze mensen zijn onmisbaar voor de club.

Echter, daarmee is een club er niet. Het vrijwilligerskader vraagt om constante aandacht; er is verloop, er zijn nieuwe ideeën, er ontstaan nieuwe klussen. EVC is een vereniging, dat staat voor “samen doen”. En samen doen is niet alleen nodig omdat het werk gedaan moet worden, maar ook om de kosten laag te houden. Daarnaast is vrijwilligerswerk ook gezellig en geeft het voldoening!

EVC stelt vrijwilligerswerk verplicht voor elk lid of ouder.
Als je wilt voetballen, of je wilt dat je kind dat doet, dan wordt er wat van je verwacht. Er zijn vele mogelijkheden. Niet alleen in tijdbesteding, maar ook in soort klus; beleidsmatig, uitvoerend, voor iedereen is er iets leuks te doen. Daarnaast hoort er in ieder geval één keer per voetbalseizoen kantinedienst bij. U wordt daarvoor ingedeeld en ontvangt t.z.t. per email bericht.

Dus als de club een beroep op je doet, bedenk wat je kunt betekenen. We verwachten dat ook jij wilt dat de club gezond blijft, voor je eigen voetbalplezier, of dat van je kind.