Lid worden

Dank voor uw interesse om lid te worden van EVC!

Op deze pagina vindt u informatie over de contributies en het contributiereglement.

Verder vindt u hier algemene informatie over de club, onze visie en missie, onze geschiedenis en het complex. Daarnaast verzoeken wij u om aandacht voor ons vrijwilligersbeleid en protocol ongewenst gedrag.

Onderstaand kunt u het inschrijfformulier downloaden.
Inschrijfformulier

Wij verzoeken u dit formulier in te vullen en na ondertekening, indien nodig voorzien van een pasfoto, in te leveren bij de ledenadminsitratie:
Sandra Alberts
Langemeerstraat 22
1135 JG EDAM
06-38545735
leden.evc.edam@gmail.com

Als u, door de leeftijd van het nieuwe lid, geen pasfoto in hoeft te leveren, kunt u het formulier ook inscannen en mailen naar leden.evc.edam@gmail.com.

Mocht u aanvullende vragen hebben over het lidmaatschap, dan kunt u contact opnemen door middel van een mail naar bovengenoemd adres.