Protocol Ongewenst Gedrag

EVC wil een voetbalclub zijn waar iedereen zich welkom voelt. Waar we met respect voor elkaar en een veilige sfeer kunnen voetballen. Gelukkig zijn wij een club waar dit vaak vanzelf gaat. Maar ook wij hebben wel eens incidenten. Denk bijvoorbeeld aan jeugdspelers die niet naar de trainers luisteren, een grote mond hebben en teamgenoten pesten, maar ook aan ouders die zich aan de lijn niet van hun beste kant laten zien. EVC accepteert dit soort gedrag niet. De afgelopen jaren zijn er ad hoc maatregelen genomen. Tot op heden heeft het ontbroken aan een stappenplan. Dit maakt het voor leiders en trainers lastig. Zij weten niet waar ze ondersteuning kunnen krijgen. Het bestuur en de jeugdcommissie zijn in gezamenlijkheid tot het volgende stappenplan gekomen. Dit treedt in werking als een lid zich vaker misdraagt.

Stap 1: Aanspreken
Indien een speler zich in negatieve manifesteert spreekt de leider / de trainer de speler (en bij voorkeur ook zijn ouders/verzorgers) hier op aan.

Stap 2: Gele kaart
Indien dit niet helpt licht de leider / trainer de jeugdcommissie in. Een vertegenwoordiger van de jeugdcommissie zal samen met die leider / trainer een gesprek aangaan met de speler en zijn ouders / verzorgers. In principe is dit een gele kaart gesprek. Op dit moment wordt ook gekeken of wij vanuit EVC meer kunnen doen om het gedrag om te buigen.

Stap 3: Rode kaart
Als het gedrag van de voetballer hierna niet in positieve zin verandert, volgt er rode kaart gesprek en wordt het lid geroyeerd als lid van EVC. Er is dan geen recht op teruggave van het contributiegeld. In zeer uitzonderlijke gevallen kan direct een rode kaart gesprek volgen.

Voor ouders die zich misdragen langs de lijn: We zijn allemaal volwassen mensen; spreek iemand aan op zijn of haar gedrag. Bij voortgang verzoeken we iedereen om het bestuur of de jeugdcommissie in te lichten.