Vooraankondiging inning contributie seizoen 2017-2018

In de afgelopen ledenvergadering is besloten dat de contributie van EVC voortaan geïnd zal worden in de maand juni. Dit is conform het contributiereglement dat op de site terug te vinden is.

Op deze manier wordt het voor de vrijwilligers van EVC makkelijker om de indeling voor het nieuwe seizoen bijtijds rond te hebben. Nu worden we te vaak geconfronteerd met mensen die hun lidmaatschap niet tijdig opgezegd hebben, waardoor na de start van de competitie toch nog aanpassingen in de teamindelingen gemaakt moeten worden

Het bestuur van EVC

contributie 2

Check Also

Grote clubactie 2020

Hallo jeugdleden van EVC,De trainingen zijn alweer volop bezig, de eerste wedstrijden zijn gespeeld en …