Vrijwilligersactie groot succes: 50 vrijwilligers!

De vrijwilligerscampagne van onze vereniging heeft een grandioos resultaat opgeleverd: 30 nieuwe vrijwilligers die een vaste taak willen uitvoeren en 20 nieuwe vrijwilligers die af en toe een klus willen doen. Een commissie van 3 vrijwilligers, Anja, Rik en Manja volgden een cursus van Sportservice Noord-Holland waarin zij de technieken leerden om ‘Meer Vrijwilligers te werven in Kortere Tijd’.

De campagne bestond uit 4 onderdelen. Een ludieke campagne met posters en foto’s (om aandacht te vestigen dat er iets gaat komen), een persoonlijk brief thuisbezorgd (met alle ins- en outs van de acties en een overzicht van openstaande “vacatures” oftewel nog te vervullen taken), persberichten en een telefoongesprek. 145 Leden en ouders van leden werden op 16 en 17 februari en 2 en 4 maart gebeld door belteams bestaande uit enthousiaste leden van de club. De leden reageerden zeer enthousiast en positief op de actie en velen bleken bereid om iets voor onze vereniging te willen doen. Daarnaast zijn de leden die reeds vrijwilligerswerk doen gemaild om hun visie te geven op de wensen die EVC heeft.

Door deze actie is weer gebleken dat de onze vereniging niet alleen op sportief maar ook op recreatief en vrijwilligersvlak een bloeiende vereniging is.

Alle mensen die toegezegd hebben iets te willen doen, zijn uitgenodigd voor 11 of 18 maart, voor voorlichtingsavonden in de kantine. Een aantal personen wordt hiervoor nog per mail uitgenodigd. Ook bestaande vrijwilligers die geïnteresseerd zijn in een andere functie zij hier ook van harte welkom, zij krijgen nog een mail. Naast het organiseren van deze avonden is de vrijwilligerscommissie bezig met het aanleveren van de namen aan de desbetreffende commissies. Het bestuur bedankt de vrijwilligerscommissie en het belteam voor hun inzet en alle nieuwe vrijwilligers die de vereniging niet in de kou hebben laten staan! Bent u nog niet benaderd, maar wilt u wel graag iets betekenen voor de club, neem dan contact op met Anja, Rik of Manja! Of kom op 11 maart om 20.00 uur naar de kantine!

 

Check Also

Grote clubactie 2020

Hallo jeugdleden van EVC,De trainingen zijn alweer volop bezig, de eerste wedstrijden zijn gespeeld en …