Gemeentelijk standpunt inzake onrust kunstgrasvelden

Het bestuur van EVC heeft, zoals al eerder aangegeven, contact opgenomen met de gemeente inzake de onrust rondom de kunstgrasvelden. Vanmorgen mochten we het gemeentelijk standpunt ontvangen. Hieronder kunt u dit standpunt lezen.

 

Geacht bestuur,

Inleiding

Door de uitzending van het programma Zembla van 5 oktober 2016 zijn afgelopen week vragen gerezen over de mogelijke gezondheidsrisico’s die kunstgrasvelden kunnen hebben voor gebruikers. Ook in de gemeente Edam Volendam zijn diverse kunstgrasvelden met rubbergranulaat waar de gemeente eigenaar van is en de verenigingen en scholen gebruik van maken.

Onderzoek

Door de Europese Commissie is aan het ECHA (European Chemicals Agency) opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de samenstelling van de stoffen van rubbergranulaat en de effecten hiervan op de gezondheid van mensen. De uitkomst daarvan is nog niet bekend, de resultaten worden rond februari 2017 verwacht.

Tegelijkertijd is door de minister uit voorzorg het RIVM gevraagd met spoed extra onderzoek te doen. Het gaat hierbij om technisch literatuuronderzoek, waarbij de onderzoeksresultaten van alle relevante literatuur beoordeeld worden. De bevindingen worden gecombineerd met een representatief onderzoek naar de concentraties van PAKs en andere stoffen in het granulaat die mogelijk effect hebben op de gezondheid van spelers. Hiervoor zullen 50 tot 100 velden actief bemonsterd worden. Het RIVM zal bij dit onderzoek in overleg treden met de Schotse experts die tijdens de uitzending aan het woord waren en in contact treden met Belgische collega’s die aangekondigd hebben ook onderzoek te gaan doen naar rubbergranulaat.

Tevens is het  Bureau Risicobeoordeling van de NVWA (BuRO) gevraagd een rol in dit onderzoek te spelen. De verwachting is dat voor het einde van het jaar de resultaten van dit onderzoek beschikbaar komen. Afhankelijk van de resultaten van het onderzoek zal besloten worden over eventueel verder te nemen stappen.

Standpunt Gemeente

Het RIVM geeft aan dat de toepassing van rubbergranulaat op kunstgras op basis van de huidige inzichten geen risico oplevert voor de volksgezondheid en dat er nu geen reden is om te stoppen met sporten op deze velden. Zowel het Ministerie, de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) als de KNVB hanteren hetzelfde standpunt in deze. De gemeente volgt deze lijn en zal daarom nog geen acties ondernemen op dit vlak. Als gemeente zullen we de berichtgeving ook op de voet volgen en indien nodig daar naar handelen. Daarom zullen we hierover nauw contact houden met het RIVM, de KNVB en de VSG. Mocht uit de resultaten van de onderzoeken blijken dat er onacceptabele risico’s zijn zullen wij als gemeente natuurlijk zo snel mogelijk passende maatregelen nemen.

Met vriendelijke groet,

Namens het College van Burgemeester en Wethouders

Check Also

Grote clubactie 2020

Hallo jeugdleden van EVC,De trainingen zijn alweer volop bezig, de eerste wedstrijden zijn gespeeld en …