Geslaagde brainstormsessie bij EVC; hoe komen we aan een nieuwe voorzitter?

Afgelopen maandag heeft het bestuur van EVC een brainstormsessie georganiseerd in de kantine. Graag wilde zij input van de leden, met betrekking tot de zoektocht naar een voorzitter. De avond werd geleid door Bonnie de Ligny, moeder van Micky Ophuizen, een nieuw jeugdlid. Bonnie geeft in het dagelijks leven onder meer trainingen op het gebied van omgaan met pesten. Het werd een interactieve bijeenkomst met zeer betrokken aanwezigen. Meningen en ideeën werden in een open sfeer uitgewisseld. De avond werd door zowel het bestuur als de aanwezigen als nuttig en positief ervaren.

EVC wordt getypeerd als een open, gezellige en goed lopende vereniging, waar kwalitatief goed voetbal hoog in het vaandel staat. De club wordt als heel positief ervaren. Keerzijde hiervan is dat juist hier de uitdaging ligt. Doordat alles zo goed loopt, wordt niet ervaren dat de noodzaak tot het vinden van een voorzitter en vice voorzitter hoog is.

Brainstorm plaatje 2

Belangrijkste uitkomst van de avond was dat het bestuur prioriteit gaat geven aan het vinden van een voorzitter. Daarnaast zal gericht gezocht worden naar kandidaten die andere vacante bestuursfuncties en jeugdbestuursfuncties voor hun rekening willen nemen. Want als het kader goed voorzien is, kan het werk verdeeld worden en blijft het de leuke klus die het nu is. De bestuursleden ervaren hun functie namelijk allemaal als leuk, leerzaam, gezellig en een bron van energie.

Maar waar moet die voorzitter aan voldoen, waar zijn we naar op zoek? Belangrijk voor de aanwezigen waren leiderschap, representatie (zowel naar binnen als naar buiten), binding met en kennis van de club.

Er zijn vele ideeën geopperd over waar een voorzitter te zoeken. Verbondenheid met de club bleek een belangrijk item, dus de leden en ouders van jeugdleden zijn het meest genoemd als serieuze optie. Maar ook het bedrijfsleven werd genoemd, evenals oud-leden en oud-spelers.

Er zijn echter meerdere opties mogelijk, ook opties waar het huidige bestuur nog niet bij stil gestaan heeft; een groepje mensen dat zich aanbiedt voor één of meerdere functies binnen bestuur of jeugdbestuur, een voorzitterskoppel (duo-baan), een tijdje meelopen in het bestuur om te kijken wat de functie inhoudt.

De belangrijkste tip voor het bestuur is de communicatie naar ouders van jeugdleden te verbeteren. Bij hen is onbekend wat er nodig is om een club goed te laten lopen. Met de tips die we hiervoor gekregen hebben, gaat het bestuur de komende tijd aan de slag.

Het bestuur heeft deze avond ervaren als heel positief en nuttig, maar vooral als een bron van ideeën en inspiratie. We voelen ons gesterkt in ons werk en gaan aan de slag met alle tips en tops die we van de aanwezigen meegekregen hebben. We zijn heel blij met de hulp die Bonnie de Ligny, Jan van de Nes, Ronald Knook, Rob de Pruyssenaere, Henk Medik en Harrie Schuitemaker hebben toegezegd. Zij willen ons elk op hun eigen manier ondersteunen. Aan het begin van het nieuwe jaar gaan we met hen in gesprek.

Op naar een nieuwe voorzitter, nieuwe bestuursleden en nieuwe jeugdbestuursleden, zodat we samen de voortgang van onze mooie vereniging kunnen waarborgen.

 

Check Also

Grote clubactie 2020

Hallo jeugdleden van EVC,De trainingen zijn alweer volop bezig, de eerste wedstrijden zijn gespeeld en …