Kort verslag voorjaarsvergadering 11 mei 2016

Afgelopen woensdag heeft de voorjaarsvergadering (ALV) van EVC plaatsgevonden.
Naast het bestuur waren er 10 leden aanwezig.

Het bestuur heeft een aantal mededelingen gedaan;
• EVC is al een prettige vereniging om lid van te zijn, er heerst een prettige sfeer; toch zijn wij hard bezig met het nog beter vormgeven van een veilige cultuur binnen onze club.
• Het jeugdbestuur en het bestuur zitten beide te springen om versterking. Wilt u wat we hebben ook behouden? Dan kunnen we u goed gebruiken!
• De ondertekening van de overeenkomsten met de gemeente (recht tot sportbeoefening en recht van opstal) zitten, na de verzoeken van de leden in de vorige vergadering, in de afrondende fase.
• Komend seizoen start Brian Tevreden als nieuwe trainer voor de selectie
• Op 4 juni is er een fantastische seizoen afsluiting gepland

Verder is tijdens deze vergadering de begroting na een aanpassing goedgekeurd, zijn de leden akkoord gegaan met een contributieverhoging van € 15,= op alle bedragen, met uitzondering van de toeslag die veldspelers die ook zaalvoetbal spelen betalen ( + € 5,=). Steunende leden gaan voortaan € 50,= betalen. De contributie van EVC is al 5 jaar niet verhoogd. Op deze manier kan EVC de begroting sluitend maken en blijven we nog steeds één van de goedkoopste verenigingen van de regio.
Ook gingen de leden akkoord met het eerste deel van de verbouwingsplannen, achterstallig groot onderhoud aan de puien van de kantine. Deze verbouwing wordt uit eigen middelen betaald, omdat dit echt hoognodig is.
Tijdens de vergadering hebben Marijke Schipper en Peter Eijkelboom een door hun ontworpen plan voor de herinrichting van de kantine gepresenteerd. Een mooie stip op de horizon, uit te voeren tijdens het onderhoud dat plaats moet vinden. Deze verbouwingen en verbeteringen zullen stap voor stap plaatsvinden in de komende jaren, waarbij met name de financiering steeds aan de leden voorgelegd zal worden. Bent u nieuwsgierig? Een prachtig moodboard vindt u in de bestuurskamer. Loop er maar eens binnen!

Als laatste heeft het bestuur met instemming van de leden benoemd tot leden van verdienste: Kees-Jan Velzeboer en Aad van Leeuwen.

LvV 11-05-2016

Check Also

Grote clubactie 2020

Hallo jeugdleden van EVC,De trainingen zijn alweer volop bezig, de eerste wedstrijden zijn gespeeld en …