Op de Stip: Jan van de Nes!

1. Wie ben je en wat doe je in het dagelijks leven?
Mijn naam is Jan van de Nes. Sinds bijna drie jaar heb ik een heel gezellige relatie met Ilse van Rijn. Ilse maakt zich bij EVC verdienstelijk door kantinediensten te draaien. Haar zoon Jordan voetbalt in EVC A1 en heeft mij twee seizoenen geholpen als jeugdtrainer. Ik werk bij Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (droge voeten!) waar ik me bezig houd met onder andere aan- en verkopen en verpachtingen van eigendommen.

2. Wat doe je bij EVC?
Ik ben hoofdtrainer/coördinator van de E-pupillen, train de E-selectie en ben coach van de E1. Voorts train ik de B2-junioren. Uiteraard doe ik dat niet alleen maar samen met andere trainers zoals Hans Karregat, Robert Heuser en een aantal enthousiaste jeugdtrainers.
Trainersoverleg tussen Jan van de Nes en Hans Karregat
3. Hoe ben je bij EVC gekomen?
Mijn ouders waren zeer betrokken bij Roodgroen dus van jongs af aan was ik op de EVC-velden te vinden. Mijn vader heeft enorm veel voor onze vereniging gedaan. De tribune draagt zijn naam. Mijn moeder heeft veel in de kantine geholpen en heeft mijn vader de ruimte gegeven zich in te zetten voor EVC.

4. Wat maakt voor jou je vrijwilligerswerk bij EVC leuk om te doen?
Het is fijn om iets voor anderen te kunnen doen. Het is leuk en stimulerend om kinderen plezier te zien hebben, te zien dat ze enthousiast zijn en dat ze steeds beter gaan voetballen. Ook is het prettig om te zien als (daardoor) ouders betrokken raken bij EVC. Vrijwilligerswerk is niet vrijblijvend, het kost tijd en energie maar het geeft ook heel veel energie. Het is ook leuk om elk seizoen weer andere kinderen en ouders te leren kennen.

5. Wat vind je dat er goed gaat bij EVC?
Er zijn trainers en leiders, bestuursleden, leden van de jeugdcommissie en tal van andere vrijwilligers die het mogelijk maken dat seniorenleden en zo’n 350 kinderen kunnen trainen en voetballen. Allemaal mensen die er in hun vrije tijd – gratis en voor niets – voor proberen te zorgen dat kinderen leren samenspelen, samen winnen én samen verliezen. Die – naast ouders en school – proberen om kinderen een thuis te bieden maar ook proberen ze te leren respect te hebben voor elkaar en voor anderen. Die ervoor proberen te zorgen dat kinderen en volwassenen na school en werk gewoon lekker buiten kunnen voetballen.

6. Wat zou je verbeterd willen zien en wat denk je dat daarvoor nodig is?
We moeten met zijn allen proberen de betrokkenheid van iedereen (volwassenen, kinderen en ouders) te vergroten. Proberen om ervoor te zorgen dat iedereen gewoon zijn steentje bijdraagt aan het kunnen voortbestaan van EVC want het is absoluut geen automatisme dat er elke week gevoetbald en getraind kan worden.
Als trainer/coach probeer ik ouders te betrekken bij het voetballen van hun kinderen. Elk week stuur ik een mail met het programma van de komende week en laat ik weten wat er speelt. Aan het begin van het seizoen moeten we – bijvoorbeeld per team – ouders uitnodigen om mee te denken over het komende seizoen. Ook de trainers en leiders moeten een paar keer per seizoen uitgenodigd worden om ervaringen uit te wisselen. Dat helpt mijns inziens om de binding te vergroten. Dat is heel belangrijk want we hebben elkaar hard nodig.
Een vereniging als EVC drijft op vrijwilligers. Dat zijn niet alleen de trainers en leiders, de beheerders en de kantinemedewerkers maar ook – in tegenstelling tot wat mensen soms denken – het bestuur en de jeugdcommissie. Het wordt steeds lastiger om mensen voor die functies te vinden. Velen willen iets doen voor onze verenging maar voor die bepaalde functies is heel weinig animo. En dát … is uitermate zorgelijk. Zonder bestuur (en jeugdcommissie) kan er niet gevoetbald worden. Alle leden én de ouders van jeugdleden moeten zich dat heel goed realiseren! Denk niet: het loopt wel los of … hij of zij zal het wel doen!

7. Wie verdient het volgende plekje “op de stip”?
Tal van vrijwilligers verdienen een plekje “op de stip”! Dat zijn bekende EVC-ers maar ook vrijwilligers die zich inzetten buiten het zicht van de camera’s. Eén van hen is Frank van Gerven die leider is van de C3 en de mannen van dit team al vanaf de E-tjes begeleidt op een enthousiaste en positieve manier (samen met – ook al jaren – Piet Bleeker, Jacco Springer en Mimoun Alouch)! Frank (en in zijn naam elke vrijwilliger) verdient een groot compliment!

Check Also

Grote clubactie 2020

Hallo jeugdleden van EVC,De trainingen zijn alweer volop bezig, de eerste wedstrijden zijn gespeeld en …