Vrijwilligersactie groot succes: 40 vrijwilligers!

De vrijwilligerscampagne van onze vereniging heeft een prima resultaat opgeleverd: 20 nieuwe vrijwilligers die een vaste taak willen uitvoeren en 20 nieuwe vrijwilligers die af en toe een klus willen doen. Een commissie van 3 vrijwilligers, Anja, Rik en Manja volgden een cursus van Sportservice Noord-Holland waarin zij de technieken leerden om ‘Meer Vrijwilligers te werven in Kortere Tijd’.

De campagne bestond uit 4 onderdelen. Een ludieke campagne met posters en foto’s (om aandacht te vestigen dat er iets gaat komen), een persoonlijk brief thuisbezorgd (met alle ins- en outs van de acties en een overzicht van openstaande “vacatures” oftewel nog te vervullen taken), persberichten en een telefoongesprek. 145 Leden en ouders van leden werden op 16 en 17 februari en 2 en 4 maart gebeld door belteams bestaande uit enthousiaste leden van de club. De leden reageerden zeer enthousiast en positief op de actie en velen bleken bereid om iets voor onze vereniging te willen doen. Daarnaast kunnen we duidelijk merken dat mensen zich meer bewust zijn geworden van het feit dat een vereniging staat voor “samen doen”.

In aanvulling op de belrondes zijn alle mensen die zich aangemeld hebben, iedereen die niet bereikt is en alle bestaande vrijwilligers uitgenodigd voor een voorlichtingsavond in de kantine. Iedereen kon kiezen tussen 11 of 18 maart. De opkomst op deze avonden was helaas minder dan verwacht. Jammer, want beide avonden hebben we hele leuke gesprekken gehad met de mensen die wel graag meer wilden weten. Zij hebben allen op basis van meer informatie dan in de telefoongesprekken verstrekt kon worden, gekozen voor een functie die bij hen past. Met de andere vrijwilligers die toegezegd hebben iets te willen doen, zal contact opgenomen worden door de persoon die zich binnen de vereniging bezighoudt met de gewenste functies.

Door deze actie is weer gebleken dat de onze vereniging niet alleen op sportief maar ook op recreatief en vrijwilligersvlak een bloeiende vereniging is. Het enige waar we nu echt niet zonder kunnen, is een nieuwe voorzitter. Die is helaas nog niet gevonden.

Het bestuur bedankt de vrijwilligerscommissie en het belteam voor hun inzet en alle nieuwe vrijwilligers die de vereniging niet in de kou hebben laten staan! Bent u nog niet benaderd, maar wilt u wel graag iets betekenen voor de club, neem dan contact op met Anja, Rik of Manja!

Check Also

Grote clubactie 2020

Hallo jeugdleden van EVC,De trainingen zijn alweer volop bezig, de eerste wedstrijden zijn gespeeld en …