Wat brengt de tweede helft?

Na maanden van voorbereidingen is afgelopen woensdagavond de eerste vrijwilligersmarkt gehouden in de kantine.
Doel: Het aantrekken van vrijwilligers om de vele open plekken in het bolletjesorganogram ingevuld te krijgen en op die manier EVC qua organisatiestructuur gezond te houden.

In de weken voorafgaand aan deze vrijwilligersmarkt zijn alle leden door middel van een brief, telefonisch, langs de lijn, de website, de sociale media en/of via de email benaderd. Een en ander ondersteund door de posters in de kantine waarop jeugdleden zijn afgebeeld met aansprekende teksten.
Tijdens de belronde hebben circa 50 personen aangegeven geïnteresseerd te zijn en iets te willen betekenen voor de club. Een heel mooi resultaat! Al deze enthousiastelingen werden, net als alle andere leden, ouders van jeugdleden en vrijwilligers uitgenodigd om kennis te maken en zich verder te oriënteren tijdens de vrijwilligersmarkt op woensdag 11 maart of woensdag 18 maart.

Terugkijkend op de eerste avond, overheerst een gemengd gevoel van positivisme en teleurstelling. Op de avond waar circa 15 bestuurs- en kaderleden klaar stonden om de geïnteresseerden te ontvangen, te informeren en daar waar mogelijk te koppelen aan een vrijwilligerstaak, bestond de opkomst uit slechts 8 (!) personen. Door de geringe opkomst is afgeweken van het programma. Met de 8 belangstellenden is uitvoerig gesproken over de vereniging, de behoefte aan en de mogelijkheden als vrijwilliger. De uitkomst; alle 8 hebben toegezegd om zich in te gaan zetten voor EVC!!! Een score van 100%.

Exacte taken moeten nog verder worden uitgewerkt maar het lijkt er op dat er nieuwe kantine- en onderhoudsvrijwilligers, assistenten voor de bestuursleden op de zaterdagochtend en een beheerder van het fotoarchief zijn gevonden. De opvolger voor de penningmeester was al tijdens de belavonden gevonden.
Het bestuur is ontzettend blij met deze score maar kan niet ontkennen dat op veel meer was gerekend. Het bestuur heeft het gevoel dat veel leden denken dat alles goed is geregeld en reilt en zeilt. Deels is dat waar. Maar dat is een groot goed waarin geïnvesteerd moet worden om het te behouden. Er zijn nog veel taken waar nog vrijwilligers voor moet worden gevonden. De opkomst op de eerste vrijwilligersmarkt was dusdanig laag dat een gevoel van teleurstelling niet ontkend kan worden.

Als het vergelijk met een voetbalwedstrijd wordt getrokken, is de eerste helft gespeeld en is het nu rust. In de rust probeert de trainer bij een tegenvallende eerste helft het team weer scherp te krijgen voor de tweede helft. Soms met een one-liner of een vraag. Volgende week woensdag wordt de tweede helft gespeeld. Het bestuur stelt aan alle 650 leden en ouders van jeugdleden slechts 1 vraag:
“In het weekend speel je op de velden of sta je langs de lijnen. Vol vuur en passie speel je het voetbalspel of schreeuw je de longen uit je lijf voor het succes van het team. Zou je die passie ook niet voor de vereniging die het allemaal mogelijk maakt kunnen/moeten opbrengen?”

Het bestuur en de organisatie van de vrijwilligersmarkt hopen op een hoge opkomst volgende week tijdens de tweede helft van de vrijwilligersmarkt. Hopelijk tot dan!

Woensdag 18 maart, 20.00 uur in de kantine

Bollenplaatje maart 2015

Check Also

Grote clubactie 2020

Hallo jeugdleden van EVC,De trainingen zijn alweer volop bezig, de eerste wedstrijden zijn gespeeld en …