Algemene ledenvergadering 4 november 20.15 uur

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering EVC

Op 4 november 2015 wordt in de kantine van EVC de Algemene Ledenvergadering gehouden. Deze vergadering is voor alle leden van EVC of hun wettelijke vertegenwoordigers. Dus leden en ouders van jeugdleden; komt allen. Dit is uw kans om mee te beslissen over het te voeren beleid van de club. Niet alleen in uw eigen belang, maar het bestuur hoort ook graag wat de leden van haar verwacht!

Er staan diverse zaken op de agenda; Onder andere het jaarverslag van de secretaris en van de penningmeester van seizoen 2014-2015 en de gewenste verbouwing van de kantine en de daarmee gemoeide uitgaven. Maar ook de aan- en aftreden van bestuursleden. Het bestuur luidt de noodklok. Er zijn te weinig mensen die bereid zijn een (jeugd)bestuursfunctie op zich te nemen. Daar moet verandering in komen, anders branden de huidige bestuursleden op en zal alles wat de afgelopen jaren opgebouwd is verdwijnen. Zowel het hoofdbestuur als het jeugdbestuur hebben hulp nodig.
Vanaf aanstaande woensdag zullen de stukken in de bestuurskamer klaarliggen. Deze zijn ook per mail opvraagbaar; mail naar secretaris@evc-edam.nl en ze worden u opgestuurd.

De koffie staat om 20.00 uur klaar, de vergadering zal om 20.15 uur beginnen. We verwachten dat veel leden en ouders van leden hun interesse in het wel en wee van de club zullen tonen!

Het bestuur van EVC

Check Also

Grote clubactie 2020

Hallo jeugdleden van EVC,De trainingen zijn alweer volop bezig, de eerste wedstrijden zijn gespeeld en …