De nood binnen het bestuur is hoog!

EVC is een gezonde vereniging, met vele vrijwilligers die de club draaiende houden. En dat is ook nodig, want er is veel werk te verzetten. Leuk en nuttig werk, werk dat veel bevrediging kan geven.

6 Jaar geleden verkeerde EVC in zwaar weer. De Doe EVC actie werd geïnitieerd, bestuur en kader werden opnieuw opgebouwd en in hun kracht gezet. Een bestuursfunctie is, normaal gesproken, voor de periode van 3 jaar. Dat betekent dat de eerste mensen van het toenmalige bestuur al afgetreden zijn. En dat is ook goed. Wisselingen zijn nodig, een frisse kijk op de zaken en nieuwe ideeën houden de club gezond en levendig.

Sinds 2 jaar heeft EVC geen voorzitter meer. Wij hebben vele pogingen ondernomen om iemand te vinden.
Naast die voorzitter heeft EVC behoefte aan minimaal twee jeugdbestuursleden die voetbaltechnisch goed onderlegd zijn.
Ook de penningmeester heeft ondersteuning nodig, onder andere bij het boeken van de facturen.

Door het verloop van bestuursleden merk ik als secretaris dat de druk voor mij te groot wordt om nog langer goed binnen het (dagelijks) bestuur te kunnen functioneren. Persoonlijk mis ik met name een voorzitter. Een persoon die het overzicht bewaart, samen met mij en de overige bestuursleden. Die de vergaderingen leidt en die functioneert als verbinder binnen het bestuur en naar de rest van de vereniging. Over het specifieke takenpakket valt altijd te onderhandelen; als een specifieke taak echt niet bij je past, dan kunnen we dat oplossen!

Ik doe hierbij een oproep aan de ouders en de leden van EVC; pak de handschoen op en kom ons helpen. Dat is in het belang van de club en van de voetballende kinderen. De sfeer binnen het bestuur is prettig; we werken goed samen, kunnen elkaar aanspreken als dat nodig is, verzetten veel werk en hebben daar ook eer van. Je bent van harte welkom om daaraan deel te nemen!

Ik sta voor een belangrijke beslissing, voor de vereniging, maar zeker ook voor mezelf. Ik ben graag bereid om mijn termijn als secretaris met twee jaar te verlengen. Maar daar maak ik de kanttekening bij dat ik verwacht dat er onder onze leden en ouders mensen opstaan die mij en de rest van het bestuur op korte termijn komen ondersteunen. We hebben het binnen onze vereniging toch gauw over 1000 mensen; leden en ouders. Daar moeten een voorzitter, jeugdbestuursleden en een ondersteuner voor de penningmeester tussen zitten! Dat moet…

Manja Schans – secretaris EVC

Check Also

Grote clubactie 2020

Hallo jeugdleden van EVC,De trainingen zijn alweer volop bezig, de eerste wedstrijden zijn gespeeld en …