Uitnodiging en agenda algemene ledenvergadering, 19-11-2014

Uitnodiging algemene ledenvergadering

Woensdag 19 november 2014, 2015 uur – kantine EVC

 Op woensdag 19 november aanstaande zal EVC de algemene ledenvergadering houden in de kantine.

Tijdens deze vergadering zal een aantal belangrijke zaken aan de orde komen. Denk hierbij aan de financiële positie van de vereniging en ontwikkelingen rondom het vrijwilligersbeleid. Daarnaast wordt een nieuw logo voor het briefpapier en de communicatie naar buiten gekozen.

Meest zorgwekkende onderwerp van de avond is zijn het aftreden van voorzitter Kees-Jan Velzeboer en vicevoorzitter Aad van Leeuwen. Geschikte kandidaten zijn nog steeds niet gevonden, ondanks vele pogingen van het bestuur. Dit betekent dat de zittende bestuursleden voor een groot probleem worden geplaatst.

De agenda ziet er als volgt uit:

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededelingen
 4. Vaststellen van de notulen Voorjaarsvergadering 21 mei 2014 (bijlage 1)
 5. Jaarverslag van de secretaris 2013-2014 (voorliggend)
 6. Financieel Verslag van de penningmeester 2013-2014 (zie bijlage 2)
 7. Kascommissie: Verslag en Aftreden lid huidige kascommissie, benoeming nieuw lid kascommissie
 8. Bepalen officieel logo EVC (bijlage 3)
 9. Vrijwilligersacties / beleid
 10. Aantreden Algemeen bestuurslid met portefeuille jeugdzaken
 11. Aftreden voorzitter, vicevoorzitter en bestuurslid Jeugd (geschikte kandidaten voor de functie van voorzitter en vicevoorzitter kunnen zich melden bij het bestuur)
 12. Rondvraag
 13. Sluiting

De stukken voor de vergadering zijn op te vragen via email: secretaris@evc-edam.nl

We zien graag dat er zoveel mogelijk (ouders van) leden komen. Natuurlijk zal het bestuur zorgen voor warme koffie en een koekje. Zorgt u voor uw broodnodige inbreng?

Het bestuur van EVC

 

Check Also

Grote clubactie 2020

Hallo jeugdleden van EVC,De trainingen zijn alweer volop bezig, de eerste wedstrijden zijn gespeeld en …