Uitnodiging voorjaarsvergadering 22 april 2015

Aan alle leden en ouders van leden,

Op 22 april wordt in de kantine van EVC de voorjaarsvergadering gehouden. Deze vergadering is voor alle leden van EVC of hun wettelijke vertegenwoordigers. Dus leden en ouders van jeugdleden; komt allen. Dit is uw kans om mee te beslissen over het te voeren beleid van de club. Niet alleen in uw eigen belang, maar het bestuur hoort ook graag wat de leden van haar verwacht!

Er staan belangrijke zaken op de agenda; De begroting voor seizoen 2015-2016, de overeenkomsten met de gemeente inzake het recht van opstal en de gelegenheid tot sportbeoefening (gebruikersovereenkomst), de gewenste verbouwing van de kantine en de daarmee gemoeide uitgaven, het al dan niet aanvragen van Verklaringen omtrent gedrag voor onze vrijwilligers en de vacante functie van voorzitter.

Vanaf heden zullen de stukken in de kantine klaarliggen. Deze zijn ook per mail opvraagbaar; mail naar secretaris@evc-edam.nl en ze worden u opgestuurd.

De koffie staat om 20.00 uur klaar, de vergadering zal om 20.15 uur beginnen. We verwachten dat veel leden en ouders van leden hun interesse in het wel en wee van de club zullen tonen!

Het bestuur van EVC

Check Also

Grote clubactie 2020

Hallo jeugdleden van EVC,De trainingen zijn alweer volop bezig, de eerste wedstrijden zijn gespeeld en …