In memoriam erelid Floor Speksnijder

Vanuit het verre Zeeland bereikte ons het bericht dat Floor Speksnijder is overleden. Floor is 84 jaar oud geworden.

Floor heeft zeer veel voor E.V.C. betekend. Begin zeventiger jaren is Floor gevraagd om in het bestuur plaats te nemen. Deze taak heeft hij met volledige inzet op zich genomen. Hij heeft diverse functies binnen het bestuur bekleed, onder meer als penningmeester en secretaris.

Vooral als penningmeester heeft hij zijn stempel gedrukt op E.V.C., bijgestaan door zijn vrouw Joke. In de aanloop naar de verhuizing van het oude complex naar het huidige is Floor als penningmeester van onschatbare waarde geweest voor de club. Zijn interesse lag speciaal bij de begeleiding van de bouw van het nieuwe clubgebouw. Bij de start stond E.V.C. er financieel  uitstekend voor. Daarnaast was hij ook zeer betrokken bij het wel en wee van het wedstrijdgebeuren.

Het heeft zijn medebestuursleden wel eens verbaasd waar hij al de energie vandaan haalde om naast zijn drukke bestaan als vakbondsbestuurder, met als standplaats Arnhem, zoveel tijd vrij te maken voor E.V.C.

Nadat alles bij E.V.C. op de rit stond diende zich het volgende object aan. E.V.C. nam het initiatief om op het eigen complex een sporthal te bouwen. Floor had als penningmeester zijn plannen al klaar, maar het kwam er niet van, omdat de gemeente het initiatief over nam, met als gevolg de geboorte van Het Bolwerck.

Voor al zijn verdiensten werd Floor in 1987 benoemd tot erelid van E.V.C.

De kwaliteiten van Floor bleven ook niet onopgemerkt bij onze grote broer F.C. Volendam, met als gevolg toetreding tot het bestuur. Na een aantal jaren F.C. Volendam gediend te hebben besloot Floor het kalmer aan te gaan doen en verhuisde naar het rustige Zeeland.

E.V.C. is Floor zeer veel dank verschuldigd voor zijn enorme inzet voor de vereniging en wij wensen Joke zeer veel sterkte toe in de komende tijd.

Floor je blijft ook de komende tijd in gedachten bij de oudere leden van de vereniging.

Namens E.V.C.

Cees Frikkee

Op zondag 5 mei 2013, tijdens de reünie t.g.v. het 100-jarig bestaan, werden aan Floor (2e van links), aan ere-voorzitter Cees Frikkee en aan de ereleden Cees Krol en Herman Idsinga de eerste exemplaren van het jubileumboek uitgereikt.

Check Also

Grote clubactie 2020

Hallo jeugdleden van EVC,De trainingen zijn alweer volop bezig, de eerste wedstrijden zijn gespeeld en …