Algemene ledenvergadering

Afgelopen woensdagavond heeft de algemene ledenvergadering van EVC plaatsgevonden.

Vooraf is duidelijk gemaakt, via diverse kanalen, dat er versterking nodig was voor de huidige (jeugd)bestuursleden, ook gezien het aftreden van bestuurslid vrijwilligerszaken Anja Bakker en het aftreden van penningmeester Jan-Willem Brommersma. Dit heeft gelukkig een positief effect gehad. Tot het bestuur zijn toegetreden Hans Snoek (facilitaire zaken) en Dick Dil (algemeen bestuurslid). Bovendien is Dick Westerneng opnieuw aangetreden als penningmeester, voor de duur van een jaar. Hoewel we nog steeds geen voorzitter hebben, bestaat het bestuur het komende jaar weer uit 7 personen, zodat het delen van taken en verantwoordelijkheden weer voldoende geborgd is.

Daarnaast is er de afgelopen paar weken een aantal personen opgestaan dat het jeugdbestuur en de penningmeester wil ondersteunen. Met deze personen zijn de afgelopen en de komende tijd gesprekken om tot een goede taakverdeling te komen. Het bestuur is hier blij mee!

Het was bemoedigend om te zien dat er dit keer wat ouders van vooral jonge jeugd aanwezig was. Waar we normaal gesproken ongeveer 10 leden mogen begroeten, waren het er nu toch 20! En hoewel we er nog liever 200 zien, zijn we blij met deze verdubbeling.

Verder waren vooral 2 punten van belang; De eerste daarvan is dat de financiële jaarverantwoording door omstandigheden pas in het voorjaar geleverd zal worden. Daarnaast is het voornemen van het bestuur om de contributie vanaf komend seizoen volgens het contributiereglement te innen, besproken. De leden waren dit met ons eens en hierover zullen wij in verder overleg treden met de ledenadministrateur.

Check Also

Grote clubactie 2020

Hallo jeugdleden van EVC,De trainingen zijn alweer volop bezig, de eerste wedstrijden zijn gespeeld en …