Nieuwjaarstoespraak 2015 door Theo van Diepen

Beste EVC-ers,

Namens het bestuur heet ik jullie allen van harte welkom op de nieuwjaarsreceptie. Eigenlijk zou ik hier niet moeten staan. De Nieuwjaar speech is namelijk een taak van de voorzitter, maar zoals jullie allemaal weten heeft EVC op dit moment geen voorzitter. Het huidige bestuur is wel van mening dat een nieuwjaarreceptie zonder speech niet kan. Daarom ben ik vrijwillig aangewezen.

2014 was voor EVC een jaar met hoogtepunten, dieptepunten, maar ook met persoonlijk verlies. Daarbij denk ik aan Riny Lacunes, vrouw van Henk Lacunes, en Mijntje Uit de Boogaard, vrouw van Coen uit de Boogaard. Twee bekende EVC-ers. Wat ik persoonlijk heel mooi vond was de geweldige belangstelling vanuit EVC. De vele bloemen en kaarten moeten voor Henk en Coen een grote steun zijn geweest. Het bestuur wenst Henk en Coen veel kracht voor het komende jaar.

Na drie glorieuze jaren, met twee kampioenschappen en een promotie naar de 2e klasse draaide het afgelopen seizoen uit op een deceptie. De verwachtingen waren hoog gespannen, maar helaas kon een degradatie naar de 3e klasse niet worden voorkomen. Aan het eind van het seizoen nam EVC na zes seizoenen afscheid van Peter van der Zwaan. Wat we niet hadden verwacht, was het vertrek van 6 1e elftalspelers. Dit was voor de selectie een kwalitatieve aderlating.
Voor Edwin Keizer, die we ondertussen als nieuwe trainer hadden gecontracteerd, een domper. Gelukkig heeft Edwin met een aantal nieuwe spelers weer een goed voetballend team op de been kunnen brengen. Promotie naar de 2e klasse behoort nog steeds tot de mogelijkheden.
Ook het 2e elftal draait goed met voornamelijk jonge spelers. Zij speelden voor het kampioenschap in de res. 2e klasse. Een pluim voor Iwan Evereaars.
Het gaat dus goed, maar toch wil ik een kleine kanttekening maken. Selectievoetbal omvat zowel het 1e als het 2e elftal. Een eerste elftal kan niet zonder de inbreng van spelers van het tweede elftal. Het ontbreekt bij EVC aan een cultuur waarbij spelers klaar staan om reserve bij het 1e te staan en mee te willen trainen als dat wordt gevraagd. Er zijn teveel spelers die ‘lekker willen voetballen’ en onvoldoende de drive hebben het beste uit zichzelf naar boven te halen. Niet voor zichzelf, maar ook niet voor EVC. Dat is jammer. Om het seizoen voor zowel het 1e als het 2e positief te laten eindigen is van iedere selectiespeler iets extra nodig.

Maar EVC is meer dan alleen selectievoetbal. Neem bijvoorbeeld het jeugdvoetbal.
Weten jullie dat iedere zaterdag ongeveer 300 jeugdvoetballers van EVC de velden van EVC of van gastverenigingen bezetten? Dat daarvan ongeveer 45 meisje zijn? En dat al deze kinderen wekelijks door ongeveer 90 trainers en leiders worden begeleid?
Wist u ook dat in mei ongeveer 15 EVC-vrijwilligers een trainingscursus bij de KNVB hebben gevolgd? Dit allemaal om met niveau van de trainingen te verbeteren. De resultaten zijn al zichtbaar. Een aantal jonge spelers hebben proeftrainingen bij FC Volendam gevolgd en Tom de Graaf, keeper van de E1, loopt zelfs stage bij Ajax.
En wist u dat dit jaar 3 enthousiaste dames van de familie Evrengun (Selma, Margreet en Ellen) op zaterdagochtend zijn gestart met ieniemienie-voetbal? Dit is sport en spel voor de allerkleinsten van 3 tot 6 jaar. Insteek is dat ze bewegen en in contact komen met voetbal.
We kunnen met trots zeggen dat het jeugdvoetbal en vooral ook het meisjesvoetbal goed loopt.

Jullie weten vast ook dat naast het voetbal meer nodig is om een vereniging draaiende te houden.
Een enthousiaste groep heeft het initiatief genomen de club van 100 weer nieuw leven in te blazen. Op dit moment is het nog de club van 45, maar dat gaat veranderen. Er is een grote kans dat straks één van hen bij je langs loopt.
Wisten jullie dat onlangs Ton Kemper samen met Hans Snoek het ballenhok volledig heeft geïsoleerd? En dat Hans Snoek en Bert Schuitemaker samen de inkoop verzorgen en door kritisch in te kopen veel geld voor EVC besparen? Zij zorgen er ook voor dat ieder weekend het geld wordt geteld en afgedragen en dat in de kantine genoeg wisselgeld aanwezig is.
Dat Eelco Rossenaar de ledenadministratie regelt en zorgt dat de contributie op tijd wordt geïnd? Dat alle leden nu hebben betaald? Dat lijkt logisch, maar anders is waar. Zou las ik op de site van één van de buurtverenigingen dat daar nog een betalingsachterstand was van een bedrag met vier nullen. Dan heb je het over minimaal 10.000 euro!
Maar naast de contributie is er meer nodig. Donateurs en sponsors zijn voor EVC van groot belang. Daarom is het bestuur zeer content dat de Prinsenbar zijn sponsorcontract met drie jaar heeft verlengd. Het bestuur wil dan ook alle sponsoren en donateurs hartelijk bedanken voor hun steun.
Eveneens zorgen de Grote Club-actie en de Deen-sponsoractie jaarlijks voor een stevige financiële bijdrage. Al deze zaken zorgen ervoor EVC er financieel goed voorstaat.
Het laatste nieuws is dat mede door een financiële bijdrage van de Rabobank binnenkort gestart wordt met de aanleg van een Panna-veld. Dit is een klein voetbalveld met een boarding waar de jeugd onderling een balletje kan trappen.

Wat ik allemaal benoem gaat niet vanzelf. Ik heb een paar namen genoemd, maar ik kan er veel meer noemen. Binnen een vereniging als EVC zijn ongeveer 300 verschillende functies of taken (van groot tot klein). Momenteel zijn er ruim 200 vrijwilligers. Het bestuur wil dan ook alle vrijwilligers van harte bedanken voor hun inzet.
Maar desondanks zijn we er nog niet. Ook bestuurlijk moet er nog iets gebeuren. Bekend is dat Kees-Jan Velzeboer na drie jaar in november de voorzittershamer heeft neergelegd, Aad van Leeuwen als vice-voorzitter is gestopt en René Dijkhuizen als bestuurslid jeugd. Het bestuur wil ook hen ook hier bedanken voor hun inzet.
Voor René is een opvolger gevonden, maar ondanks verschillende en verwoede pogingen nog niet voor Kees-Jan en Aad. Maar dat geldt net zo zeer voor andere functies. Vrijwilligers komen en gaan. Er is altijd behoefte aan vrijwilligers. Binnen EVC dient een bewustwordingsproces te komen dat een ieder als lid van EVC, spelers, maar ook ouders, verantwoordelijkheid voelen voor deze mooie club. We moeten samen werken aan het verenigingsgevoel.
In 2015 gaat het bestuur dus verder met de zoektocht naar een voorzitter en vice-voorzitter en met de werving van vrijwilligers.

Ik ga eindigen. EVC is een prachtige club met een rijke geschiedenis van ruim 100 jaar. EVC is rood en groen. Op naar een mooi, gezond en sportief 2015. Proost!
Vanaf nu tot ongeveer 6 uur zijn de drankjes van EVC.

Check Also

Grote clubactie 2020

Hallo jeugdleden van EVC,De trainingen zijn alweer volop bezig, de eerste wedstrijden zijn gespeeld en …