Wervingsactie vrijwilligers

EVC is een hele gezonde voetbalclub. Dat dit zo is, komt onder andere doordat veel mensen zich vrijwillig inzetten voor de club. Dat is bijzonder en iets om trots op te zijn. Maar het is ook iets dat wij heel graag willen behouden. EVC kan al deze hulp en ook extra hulp goed gebruiken. Om die reden is er een wervingscampagne gestart om meer vrijwilligers te verkrijgen. Vele handen maken immers licht werk!

Heeft u de fantastische wervingsposters op het complex gezien? En de foto’s op de website en op facebook? Afgelopen week is aan vrijwel alle leden een brief gestuurd waarin is aangekondigd dat een groot deel van hen telefonisch door EVC zal worden benaderd. Natuurlijk gaan we niet bellen met onze leden die al veel doen of onze leden die ouder zijn en in het verleden veel gedaan hebben. Voor hen is de brief bedoeld als blijk van onze erkentelijkheid en om hen op de hoogte te houden van wat er bij hun club speelt.

Afgelopen maandag en dinsdagavond is de eerste belronde geweest. Bart Reijnierse, Jan van de Nes, Monique Hartog, Theo van Diepen, Miranda Wissels, Gert de Vries en Rik Duyvendak hebben deze avonden al in totaal zo’n 75 personen gesproken. Veel gesprekken verliepen positief. Diverse leden hebben toegezegd in de toekomst te willen gaan helpen. Fijn!

Manja Schans verwerkte de resultaten direct in de computer en heeft de afspraken die gemaakt zijn inmiddels per mail aan deze mensen verzonden.

Maar we zijn er nog niet. Er staan nog veel functies open. We zijn onder andere nog op zoek naar vrijwilligers voor de functies van: sponsorcommissie, gastvrouw / gastheer (denk aan ontvangen van uitspelende clubs en van scheidsrechters), kantinewerkzaamheden, feestcommissie en behoud vrijwilligers. Daarnaast zijn er nog veel “losse” taken. Mocht u meer informatie willen hebben, u kunt een overzicht van de taken met de inhoud daarvan opvragen via secretaris@evc-edam.nl

De nieuwe vrijwilligers zijn uitgenodigd voor kennismakingsavonden op de woensdagen 11 en 18 maart, om 20.00 uur.

Op maandag 2 en woensdag 4 maart gaan we verder met bellen. We hopen dan nog vele nieuwe vrijwilligers te mogen verwelkomen!

 

Check Also

Grote clubactie 2020

Hallo jeugdleden van EVC,De trainingen zijn alweer volop bezig, de eerste wedstrijden zijn gespeeld en …